www.byMirza.net

Türkiye

Yazarın yazıları

Arduino – LDR sensör ile Gece Gündüz Algılama

int sensorPin = A0; // LDR sensor için girişi seçiyoruz int sensorValue = 0; // sensörün ilk degerini tanımlıyoruz void setup() { pinMode(13, OUTPUT); //Dijital pin 13’ü çıkış led pini olarak ayarlıyoruz } void loop() { sensorValue = analogRead(sensorPin); // sensörden gelen degeri okuyoruz if(sensorValue < 400){ digitalWrite(13, HIGH); } else { digitalWrite(13, LOW); } …

Devamını oku

Bluetooth HC05 ve Android ile Arduino Led Kontrolü

Projemizin çalışması için gerekli Android Uygulamayı indirmek için tıklayınız. char data = 0; //Değişken void setup() { Serial.begin(9600); //Veri iletimi için veri hızını saniye başına bit olarak ayarlıyoruz pinMode(13, OUTPUT); //Dijital pin 13’ü çıkış pini olarak ayarlıyoruz } void loop(){ if(Serial.available() > 0){ //Yalnızca veri alındığında işlem yapıyoruz data = Serial.read(); //Gelen verileri okuyarak değişkende …

Devamını oku

Android BroadcastReceiver: Yapılan Çağrıları Yakalama (detect outgoing phone call event)

Android uygulamamızda giden telefon araması olayının nasıl yakalanacağını gösterelim. Çağrı başlatılırken yakalamak için BroadcastReceiver gerekli ve bunu oluşturmak için ilgili adımlar şunlardır: 1. OutgoingCallBroadcastReceiver Oluşturma Yapılan çağrıları yakalayacak ve ele alacak bir BroadcastReceiver oluşturalım: public class OutgoingCallReceiver extends BroadcastReceiver { @Override public void onReceive(Context context, Intent intent) { Log.d(OutgoingCallReceiver.class.getSimpleName(), intent.toString()); Toast.makeText(context, “Outgoing call catched!”, Toast.LENGTH_LONG).show(); //TODO: …

Devamını oku

Arduino ile Melodi Çalma

Arduino ile basit bir melodi çalma örneği paylaşıyoruz. Dijital12 çıkışını buton için kullanırken Dijital8 çıkışına da buzzer takıyoruz. Dijital12 çıkışını 10k direnç ile  GND’ye bağlıyoruz. #include “pitches.h” int buton=12; int melodi[] = { NOTE_E7, NOTE_E7, 0, NOTE_E7, 0, NOTE_C7, NOTE_E7, 0, NOTE_G7, 0, 0, 0, NOTE_G6, 0, 0, 0, NOTE_C7, 0, 0, NOTE_G6, 0, 0, …

Devamını oku

Arduino’ya Giriş – Kod Yazma, Yükleme

Arduino, bir I/O  geliştirme ortamına sahip fiziksel bir programlama platformudur. Arduino, elektronik sistemler ve interaktif projeler gerçekleştirebileceğimiz bir elektronik prototip geliştirme aracıdır. Arduino kütüphaneleri ile kolaylıkla programlama yapabiliriz. Analog ve digital sinyalleri alarak işleyebilir, sensörlerden gelen sinyalleri kullanarak çeşitli etkileşim içerisinde olan robotlar ve sistemler tasarlayabiliriz. Arduino ‘nun farklı ihtiyaçlara çözüm üretebilmek için tasarlanmış çeşitli …

Devamını oku

Excel – T.C. Kimlik Numara Filtreleme

Excel belgelerinde liste olarak yayınlanacak bazı bilgilerin filtrelenmesi gerekebilir. Örneğin T.C. Kimlik numaralarının tamamını gösterir biçimde bir liste yayınlamak Kişisel bilgilerin korunması kanununa aykırı olabileceğinden filtreleme yapılarak yayınlanması faydalı olacaktır. Aşağıdaki kodu excel belgesinde çalıştırmak yeterli olacaktır. T.C. kimlik numarasının B sütununda olduğu varsayılmıştır. Sub tc_gizle() For i = 2 To Sayfa1.Range(“a65536”).End(3).Row Step 1 erb …

Devamını oku

Android Uygulamayı Tam Ekran Yapmak

Android uygulamamızda tasarladığımız ekranın başlıksız ve logosuz tam ekran olarak çalıştırmasını istediğimizde OnCreate metodu içerisinde, setContentView(R.layout.activity_main); satırından önce aşağıdaki kodları eklememiz yeterli olacaktır. requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE); getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN, WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN);

Android Uygulamaları Dünya Dillerinde Kullanıma Sunmak

Mobil uygulama yazdık ve yayınladık. Evet buraya kadar her şey çok güzel. Peki ne kadar kullanıcıya erişebildik? Geri dönüşleri topladık mı? (Feedback) Şimdi biraz global düşünelim ve tüm dünyaya hitap ettiğimizi düşünelim. O zaman uygulamamız farklı dillerde de çalışabilmeli, öyle değil mi? Hemen başlayalım. Uygulamamız, kurulu olduğu cihazda sistem dili ne ise ona göre otomatik …

Devamını oku

Spam E-postalar Hakkında

Günümüzde pek çok e-posta kullanıcısı hemen hemen her gün posta kutusunda istemediği bir çok e-posta ile karşılaşmaktadır. Reklam v.b. içerikli, alıcı tarafından istenmeden gönderilen bu tür mesajların tümüne SPAM e-posta denmektedir. Spam e-postalar günlük İnternet e-posta trafiğinin %70’inden fazlasını oluşturmaktadır. Spam ile ilgili istatistiklere göre spam e-posta alanların yaklaşık binde biri bu mesajlara inanmakta ve söylenenleri yapmaktadırlar. Bu da, bir anda milyonlarca …

Devamını oku