Excel – T.C. Kimlik Numara Filtreleme

Excel belgelerinde liste olarak yayınlanacak bazı bilgilerin filtrelenmesi gerekebilir. Örneğin T.C. Kimlik numaralarının tamamını gösterir biçimde bir liste yayınlamak Kişisel bilgilerin korunması kanununa aykırı olabileceğinden filtreleme yapılarak yayınlanması faydalı olacaktır.

Aşağıdaki kodu excel belgesinde çalıştırmak yeterli olacaktır.
T.C. kimlik numarasının B sütununda olduğu varsayılmıştır.

Sub tc_gizle()
For i = 2 To Sayfa1.Range("a65536").End(3).Row Step 1
erb = Mid(Range("b" & i), 1, 3)
bag = Mid(Range("b" & i), 9, 12)
Range("b" & i) = erb & "*****" & bag
Next
MsgBox ("işlem tamamlanmıştır."), vbInformation, "T.C. No Gizleme"

End Sub

Bir cevap yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.