Arduino – LDR sensör ile Gece Gündüz Algılama

int sensorPin = A0; // LDR sensor için girişi seçiyoruz
int sensorValue = 0; // sensörün ilk degerini tanımlıyoruz

void setup() {
 pinMode(13, OUTPUT); //Dijital pin 13'ü çıkış led pini olarak ayarlıyoruz
}

void loop() {
 sensorValue = analogRead(sensorPin); // sensörden gelen degeri okuyoruz
 if(sensorValue < 400){ 
  digitalWrite(13, HIGH);
 }
 else {
  digitalWrite(13, LOW);
 }
 
}

Bir cevap yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.