15/03/2018 archive

Android Uygulamayı Tam Ekran Yapmak

Android uygulamamızda tasarladığımız ekranın başlıksız ve logosuz tam ekran olarak çalıştırmasını istediğimizde OnCreate metodu içerisinde, setContentView(R.layout.activity_main); satırından önce aşağıdaki kodları eklememiz yeterli olacaktır. requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE); getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN, WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN);