08/05/2018 archive

Arduino – LDR sensör ile Gece Gündüz Algılama

int sensorPin = A0; // LDR sensor için girişi seçiyoruz int sensorValue = 0; // sensörün ilk degerini tanımlıyoruz void setup() { pinMode(13, OUTPUT); //Dijital pin 13’ü çıkış led pini olarak ayarlıyoruz } void loop() { sensorValue = analogRead(sensorPin); // sensörden gelen degeri okuyoruz if(sensorValue < 400){ digitalWrite(13, HIGH); } else { digitalWrite(13, LOW); } …

Continue reading